Short Summary

Dhikri Ditor

Përkujtime dhe Lutje Autentike nga i Dërguari i Allahut ﷺ

  • Dhikri i Mëngjesit dhe i Mbrëmjes
  • Dhikri para Gjumit
  • Dhikri pas Namazit
  • Dhikri para veprimeve të Tjera
  • Dhikri i Përgjithshëm